ระบบให้น้ำไก่อัตโนมัติ

(Watering System)

delta-master

wateringhouse

1. การเตรียมน้ำก่อนเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำ

 • แหล่งน้ำ
 • เครื่องผสมยาและวิตามิน
 • เครื่องกรองน้ำ
 • มาตรวัดน้ำ
1. Pre-watering

 • Water resources
 • Medicator
 • Water filter
 • Water meter
2. แถวจ่ายน้ำ

 • แถวจ่ายน้ำอัตโนมัติในแต่ละโรงเรือนจะมีจำนวนกี่แถวขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างของโรงเรือน แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในระหว่าง 3-6 แถว
2.Watering line units

 • In a poultry house, the numbers of watering lines of watering system depend on the house width. Commonly there will be 3-6 lines.

wateringlineunit

แถวจ่ายน้ำ (Watering line units) (Optional)

wateringlineunit-opt2 (1)

wateringlineunit-opt11

อุปกรณ์ในแถวจ่ายน้ำ (Watering line components)

watering-lineตัวปรับแรงดันน้ำหัวแถว

ทำหน้าที่ในการปรับระดับแรงดันในแถวจ่ายน้ำอัตโนมัติ (Watering Line) ให้คงที่สม่ำเสมอตลอดแถวจ่ายน้ำ เพื่อให้การจ่ายน้ำได้ในปริมาณที่สม่ำเสมอเท่าๆ กัน โดยมีระดับแรงดันอยู่ระหว่าง 15-30 ปอนด์

Adjusting or regulating water pressure in a watering line to distribute water supply evenly and thoroughly. The optimum pressure for regulator is 2 bars

 

end-line-unitตัวปรับแรงดันน้ำท้ายแถว

ตัวปรับแรงดันท้ายแถวทำหน้าที่ในการรักษาระดับแรงดันในแถวจ่ายน้ำไม่ให้สูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ เช่น หากระดับแรงดันอยู่ระหว่าง 15-30 ปอนด์ หากแรงดันเกินกว่า 30 ปอนด์สปริงวาลว์ของ ตัวปรับแรงดันท้ายแถว ก็จะถูกแรงดันน้ำที่สูงเกินนั้นดันให้วาล์วเปิดระบายน้ำออกไปจากระบบ)

 

End line unit

Adjusting or regulating water pressure in a watering line by controlling pressure limit (15-30 lbs/inch)

จุ๊บน้ำไก่  (Nipples)

jnipple

J-Lock

tlnipple

Double Lock

screwnipple

Screw Lock

ได้มีการออกแบบจุ๊บน้ำไก่ ทางกลศาสตร์ (Mechanical Design) โดยมีลักษณะการทำงาน คือ

 • มีจุดที่ปิดน้ำถึง 2 ชั้น ได้แก่ ปิดน้ำชั้นที่ 1 ระหว่างลูกบอลสแตนเลส กับแท่นรองสแตนเลส (Seat) และปิดน้ำชั้นที่ 2 ระหว่างพินสแตนเลส (Trigger pin) กับแท่นรองสแตนเลส (Seat) โดยเป็นการปิดในแนวดิ่งตามแรงโน้มถ่วง ดังนั้น จึงไม่เกิดการรั่วซึมพินแสตนเลสด้านล่างเป็นแอ่งเว้า (Concave Trigger Pin) ที่โค้งสอดรับกับลูกบอลอยู่ในตำแหน่งที่พลิกได้โดยรอบ 360 องศา สำหรับไก่จิก โดยหัวที่เป็นแอ่งเว้าจะเป็นตัวที่ดันลูกบอลเพื่อไปดันให้พินพลาสติกสูงขึ้นและเปิดให้น้ำเข้ามาในตัวนิปเปิล การที่พินสแตนเลสถูกไก่จิกพลิกเอียงและดันขึ้นจึงทำให้น้ำไหลออกมา เข้าไปในปากไก่พอดีคำ เมื่อไก่ต้องการกินน้ำ ตัวจุ๊บน้ำไก่จะทำเป็นเขี้ยวล็อก 2 ข้าง (Double lock) หรือแบบ J-lock จึงสามารถล็อกเข้ากับแท่นสวม (Saddle) ได้อย่างมั่นคงแข็งแรง

It is a mechanical design, which prominent features are:

Nipple Drinker

 • Double water sealing; the first sealing is between a stainless ball valve and a stainless seat. The second sealing is between a trigger pin and a stainless seat. The sealing performs by gravity weight that prevents water leaking absolutely. The stainless pin below is a Concave Trigger Pin and set as a concave seat for a stainless ball valve, which can roll 360 degree freely when a chicken hits aside to let water flow down in an optimum amount as its demand. The drinker types are designed in double lock or J-lock for choosing and suitable for poultry variety. They can be lock with saddles securely.

3. ระบบแขวนแถวจ่ายน้ำ (Watering line suspension system

feederline32

Contact