ระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือนเลี้ยงไก่

(Poultry House Air Conditioning System)

coolingpoultryhouse1

ลักษณะของระบบปรับสภาพอากาศในโรงเรือน ได้แก่

 • การกกไก่ในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยงตั้งแต่ลูกไก่อายุ 1 วันแรกเป็นช่วงวิกฤติที่สำคัญ การกกลูกไก่ด้วยเครื่องกกแก๊ส หรือใช้เครื่องทำความร้อน จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาก
 • พัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาในโรงเรือน และถูกนำไปขับความร้อนส่วนเกิน รวมทั้งการระบายก๊าซแอมโมเนีย คาร์บอนได้ออกไซด์ ฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอมต่างๆออกจากโรงเรือน โดยภายในถูกแทนที่ด้วยอากาศบริสุทธิ์
 • ระบบทำความเย็นแบบ Evaporative cooling ทำหน้าที่ลดอุณหภูมิในโรงเรือนที่สูงเกินไปให้เย็นลง ไก่ที่เลี้ยงมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย ไม่เครียดและเจริญเติบโตได้ดีตลอดวงรอบของการเลี้ยงไก่
 • โปรแกรมแสงสว่างภายในโรงเรือน เป็นสิ่งที่ความสำคัญมาก ผ้าม่านทางด้านข้างโรงเรือนช่วยในการปรับแสงแดดที่ส่องเข้าไปในโรงเรือน แสงสว่างยังมีความสำคัญมากต่อการเจริญเติบโตของไก่ในทุกช่วงของการเลี้ยง ทั้งในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน

The features of air conditioning in the poultry house are;

 • Chick brooding at the beginning from day old is critical period. Brooding chicks with gas brooder or heater is essential too.
 • Air ventilation by exhaust fans for air exchange from outside into inside the house. Consequently remove excessive temperature, ammonia, carbon dioxide dust and other impurities out of the house and replace with fresh air outside.
 • Evaporative cooling system is the procedure to cool down excessive temperature in the poultry house, thus encourage chickens’ well being, preventing heat stress and allows significantly rapid growth throughout the production cycle.
 • Lightening programs in the poultry are also very important. The common physical program is curtains at sidewall of the house to adjust lighting from sunshine. The lightening programs in the house, however, are very important too. Since it influents poultry growth in every period of each cycle both daytime and night time.

เราเป็นผู้จัดหาสินค้าสำหรับการควบคุมปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือนที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องทำความร้อน Guardian 250 แบบ Forced Air Heater พัดลมทำความเย็นแบบอีแวป MASTER ALFAN, EVG Euro Fan และ eco-FAN ขนาดใบพัด 50 นิ้ว EVG cooling pad สำหรับระบบทำความเย็นแบบอีแวป   ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น EVG Temp controller V-4 และเครื่องวัดความเร็วลม Kestrel 3000

We are able to support you with high efficiency and high quality products for controlling your closed-house weather absolutely. The prominent products are; MASTER ALFAN, EVG Euro Fan and eco-FAN are  the ventilation fan – 50 inches diameter propeller, EVG cooling pad for evaporative cooling system,EVG Temp controller V-4 (Temperature & Humidity control) and Kesrel 3000 (Pocket weather meter).

brooding

e0b980e0b884e0b8a3e0b8b7e0b988e0b8ade0b887e0b897e0b8b3e0b884e0b8a7e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b989e0b8ade0b899-gardian-2

guardian250heater

เครื่องทำความร้อน Guardian 250 แบบ Forced Air Heater

เครื่องทำความร้อน Guardian 250 ได้รับการออกแบบให้สามารถจุดไฟทำความร้อนได้โดยตรง ให้ความร้อนต่อเนื่อง ความร้อนอยู่ในช่วงที่ทำให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับการลี้ยงไก่ สิ่งที่พิสูจน์การทำงานของเครื่องทำความร้อน Guardian คือ

 • ได้รับการออกแบบให้มีการจุดไฟแบบ Direct-fired ที่มีประสิทธิภาพสูงที่กำลังไฟ 73.3 KW
 • ใช้วิธีจุดไฟแบบ Hot surface และแบบ Spark
 • เป็นการติดตั้งอเนกประสงค์ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

ได้รับการออกแบบให้เชื่อถือไว้วางใจได้ และการบำรุงรักษาน้อย มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างโดดเด่น ใช้ได้ทั้งแก๊สธรรมชาติ (NG) แก๊ส LPG มีการป้องกันไม่ให้มีอุณหภูมิสูงด้วย Air proving switch ที่ปิดมอเตอร์ทันทีเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ตามสภาพของการใช้งาน

Guardian 250, Forced Air Heater, is proven direct-fired design provides consistent, dependable heat for a range of poultry production environments. A proven performer, the Guardian offers:

 • Highly efficient, direct-fired design at 73.3 kW
 • Hot surface ignition and spark ignition
 • Versatile indoor and outdoor installation options

Designed to deliver outstanding performance with either natural gas (NG) or propane (LP), it also features high temperature protection, an air proving switch and a totally enclosed motor to assure safe, dependable operation.

ระบบทำความเย็นแบบอีแวปในโรงเรือนเลี้ยงไก่

(Evaporative Cooling System in the Poultry House)

cooking-diagram

อุปกรณ์ระบบทำความเย็นแบบอีแวปในโรงเรือนเลี้ยงเลี้ยงไก่ ที่เรานำเสนอ พัดลมอีแวป  และ EVG คูลลิ่งแพด

Evaporative cooling equipment we present are Evap. cooling fans and EVG Cooling pads

พัดลมอีแวป (Evaporative cooling fan)

พัดลม MASTER ALFAN เป็นพัดลมที่ผลิตเพื่อให้มีแรงลมสูง: ในรุ่น 1270 (50 นิ้ว) นอกจากตัวพัดลมแล้วเรายังผลิต ชัตเตอร์และใบพัดลมให้เป็นไปตามความต้องการของ

masteralfan

Master Alfan

ecofan1

Eco Pan

ใบพัดแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พิเศษ: ผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยพิเศษ หนา 2 ม.ม.ลูกค้า ชัตเตอร์พัดลมประกอบและถอดออกได้ง่าย ดังนั้นมันจึงเคลื่อนย้ายได้รวมทั้งทำความสะอาดภายในได้ง่าย ตัวพัดลม MASTER ALFAN ทั้งหมดในระบบทำความเย็นผลิตจากแผ่นเหล็กชุบเคลือบ ส่วนใบพัดลม จะมี 3 ชนิด คือ แบบอลูมิเนียมอัลลอยด์พิเศษ แบบเหล็กสแตนเลส และแบบเหล็กชุบเคลือบ ใบพัดลมทุกชนิดผลิตเป็นพิเศษให้สามารถสร้างแรงลมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแข็งแรงทนทาน (EVG Euro Fan 50”  และ Eco Fan 50” มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน)

 1. ใบพัดลมแบบเหล็กสแตนเลส: ทำจากแผ่นเหล็กสแตนเลส เกรด 304 หรือ 403 หนา 1 ม.ม.
 2. ใบพัดลมแบบเหล็กชุบเคลือบ: ทำจากแผ่นเหล็กชุบเคลือบหนา 1 ม.ม.

MASTER ALFAN produces the following types of high capacity fans: 1270 (50’’). Beside the fans, shutters and blades are also produced according to customers’ request. Fan shutters can easily be assembled and disassembled. Therefore, the shutters are mobile and it is convenient to clean.
All MASTER ALFAN cooling ventilation fan bodies are produced from galvanized steel sheet. For the blades, MASTER ALFAN offers three types such as; special aluminum alloy, stainless steel and galvanized steel sheet. All blade types have special curvature for obtaining high efficiency and strength.

 1. Aluminum Blades: These blades are produced from special aluminum alloy and have 2 mm. thicknesses.
 2. Stainless Steel Sheet Blades: These blades are produced from either 304 quality or 403 quality stainless steel sheet and have 1 mm. thickness.
 3. Galvanized Steel Sheet Blades: These blades are produced from galvanized steel sheet and have 1 mm. thickness.

EVG Cooling Pad

coolingpad2

Cooling pad

coolingpad

 

ขนาด (Size): 150*300*1800 mm.

pad-angle

ระบบทำความเย็นนี้ เป็นการใช้กระดาษคูลลิ่งแพดสำหรับทำความเย็น โดยมีชั้นบางๆของน้ำที่เคลือบกับผิวกระดาษไฟเบอร์ ที่มีลักษณะเป็นลูกฟูกสลับไปมา เมื่ออากาศจากภายนอกที่แห้งและร้อนถูกดูดจากพัดลมผ่านเข้ามาในแผ่นคูลลิ่งแพด น้ำที่ซึมซับอยู่บนเยื่อกระดาษ จะดูดซับความร้อนในอากาศและระเหยออกไป โดยพาความร้อนจำนวนมากออกไปด้วย ดังนั้นอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านคูลลิ่งแพดที่เปียกชื้นนี้จึงลดลง ตลอดการทำงานนั้น

This cooling system uses special paper of cooling pad for cooling. By thin layers of water coating the fiber surface with switch features corrugated. When the weather outside is dry and hot sucked into the fan through the cooling pad, water absorbed on the pulp and absorbs heat and evaporates into the air. By taking out a lot of heat, therefore, the temperature of the air through the cooling pad, wet it down throughout the cooling function.

อุปกรณ์อื่นๆ (Other equipment)

kestrel3000pocketweather

Kestrel 3000 Pocket Weather

temp1000plus

 Temp-1000+

Contact