การทดสอบประสิทธิภาพสุกร

(Pig Performance Testing)

pig-performancetesting

ความยั่งยืนและความรับผิดขอบ: แนวโน้ม

ความต้องการในด้านความปลอดภัยและความต้องการเนื้อสุกรที่เชื่อถือไว้ใจได้มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อภาคส่วนของฟาร์มเลี้ยงสุกร จากการพัฒนาใหม่ของ Nedapที่เกี่ยวกับระบบการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) จะทำให้คุณได้เข้าใจอย่างชัดเจนถ่องแท้เกี่ยวกับการผสมพันธ์พ่อแม่พันธุ์สุกรในการผลิตสุกรที่ดีที่สุด ซึ่งระบบดังกล่าวให้ความสำคัญกับสุขภาพและแม่สุกรที่มีลักษณะที่ดีที่สุด

nedap-pig-performance-test01

nedap-pig-performance-test02

การทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ให้อะไรกับคุณ

การทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ให้ความกระจ่าง ในเรื่องของการผสมพันธุ์สุกรเพศผู้และเพศเมียที่ดีที่สุด ที่ทำให้สามารถผลิตสุกรที่มีลักษณะดีที่สุดได้ อันเป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ระบบจะทำการทำการบันทึกปัจจัยสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับสุกร ได้แก่ การเติบโต การกินอาหาร โดยทั่วไป ลูกสุกร จะมาจากการผสมพันธุ์ผสมของพ่อแม่สุกรนี้ น้ำหนักและการกินอาหารของสุกรแต่ละตัวจะถูกบันทึกไว้ทุกครั้งที่สุกรมาที่ซองให้อาหาร โดยทำการจำแนก (Identification) สุกรแต่ละตัวด้วยระบบอิเลคโทรนิค ระบบการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing)ของ Nedapสามารถระบุได้อย่างแม่นยำเกี่ยวกับความแตกต่างของการเติบโตและการกินอาหารของสุกรแต่ละตัว ระบบจะแสดงว่าสุกรตัวไหนดีที่สุด ดังนั้น จึงทำให้สามารถปรับปรุงสายพันธุกรรม (Genetic) ของสุกรได้อย่างต่อเนื่อง ง่ายและให้มีความถูกต้องมากที่สุด

nedap-pig-performance-test03

pig-performancetesting-system

ประโยชน์ของการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing)

#1 เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านพันธุกรรมในภาคส่วนฟาร์มสุกร

สุขภาพสุกรและผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยง (Finishing) ดีขึ้นอย่างมาก จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยรวมถึงคุณภาพเนื้อสุกรที่ได้อีกด้วย การผสมพันธุ์พ่อแม่พันธุ์สุกรที่สมบูรณ์แบบเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จดังกล่าวการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedapทำให้ได้แม่สุกรแต่ละตัวที่มีคุณภาพสูงตามสายพันธุ์ ด้วยระบบตรวจสอบแบบ Electronic Individual Animal Identification (EID) นี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุลักษณะที่ดีที่สุดของแม่สุกรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

nedap-pig-performance-test05

#2 ความถูกต้องแม่นยำและข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ทั้งในด้านน้ำหนักและอาหารที่แม่สุกรกิน

เพื่อให้การผสมพ่อแม่พันธุ์สุกรทำได้ดีที่สุด มีความถูกต้อง และได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงสุด ระบบจะทำการ Processข้อมูลที่ให้ผลในระดับที่น่าเชื่อถือมากที่สุด อุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedapจะติดตั้งอุปกรณ์Feed dosing system (ระบบกำหนดปริมาณอาหาร) ที่ให้ความแม่นยำถึง 98 % Feed weighing (การชั่งน้ำหนักอาหาร) ที่เชื่อถือได้ 99% และการบันทึก (ลงทะเบียน) น้ำหนักจะมีความเบี่ยงเบนสูงสุด 1 กิโลกรัม ระบบจะกำหนดปริมาณอาหารในปริมาณมาก (Mass volume) ถ้าไม่มีอาหารใน Hopper ระบบจะหยุดการทำงานและมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น

nedap-pig-performance-test06

#3 มีความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้และประหยัดค่าใช้จ่าย

การทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedapทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ในระหว่างการเจริญเติบโตและการกินอาหารของแม่สุกร การบันทึกลงทะเบียนอัตโนมัติสามารถป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากคนที่บันทึกด้วยตนเอง และทำให้มีเวลาที่จะทำงานให้ได้เวลาที่กำหนด (Due time) รวมทั้งมีเวลาไปดูแลสุกรในด้านอื่นๆที่จำเป็นได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องนำแม่สุกรไปชั่งน้ำหนัก จึงช่วยลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นลงได้มาก

#4 สามารถเข้าถึงระบบทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedapได้อย่างง่ายดายและไม่จำกัด

nedap-pig-performance-test07

เพื่อที่จะให้ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักและอัตราการแลกเนื้อของสุกร สิ่งสำคัญก็คือแม่สุกรต้องไม่ถูกจำกัดพฤติกรรมตามธรรมชาติของมัน แม่สุกรจะถูกเลี้ยงรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 15 ตัวต่ออุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedap 1 ชุด คล้ายกับการเลี้ยงแม่สุกรแบบ finishing fishแม่สุกรทั้งหมดในกลุ่มสามารถเข้าถึงระบบดังกล่าวได้ไม่จำกัด เนื่องจากระบบภายในที่สว่างสดใส จึงทำให้แม่สุกรเข้าไปได้ง่ายและปลอดภัย ซึ่งลักษณะดังกล่าวทั้งหมดทำให้ผลที่แสดงออกมาทั้งหมดของระบบน่าเชื่อถือไว้วางใจได้เมื่อเทียบกับระบบโรงเรือนปกติ

#5 เป็นระบบทดสอบที่ใช้งานง่ายและน่าเชื่อถือ

ระบบการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedap ออกแบบเป็นพิเศษให้ทำงานในลักษณะที่รักษาสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยโครงสร้างที่แข็งพร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานน่าเชื่อถือและคุณสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ตัวอย่าง เช่น คุณสามารถปรับผนังข้างภายในของระบบให้พอดีกับขนาดแม่สุกร มีระบบควบคุมที่ชัดเจนมีหน้าจอที่เข้าใจง่าย สามารถกำหนดค่าได้ตามความต้องการ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกทำงานผ่านสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ PC ได้

nedap-pig-performance-test08

#6 ข้อมูลมีความปลอดภัย

เทคโนโลยีของ Nedapที่สามารถปรับขนาดได้และมีความยืดหยุ่น เป็น Platform หนึ่งของฟาร์มเลี้ยงสุกร ที่ทำงานเป็นอิสระบนเครื่องคอมพิวเตอร์ PCใช้โปรแกรมที่เป็น Web base จึงเป็นข้อมูลที่ใช้งานบนอินเตอร์เนตที่มีการเชื่อมต่อระบบความปลอดภัย HTTPSดังนั้นคุณจึงสามารถกำหนดว่าจะให้ใครเป็นผู้เข้าถึงข้อมูลได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่รวบรวมและถูกบันทึกไว้อย่างต่อเนื่องบนเครื่อง SERVERคุณจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกสำรอง (Backup) ไว้เสมอ

nedap-pig-performance-test09

#7 เป็นระบบที่เชื่อถือไว้วางใจได้และสร้างสรรค์

ระบบการทดสอบประสิทธิภาพสุกร (Pig Performance Testing) ของ Nedap เป็นระบบโรงเรือนที่มีความเป็นอัตโนมัติอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมาก อันเป็นผลจากเทคโนโลยีที่สั่งสมมายาวนานหลายปี ในอุตสาหกรรมการผสมพันธุ์สุกร เทคโนโลยีของ Nedapเป็นเทคโนโลยีที่มีระดับการพัฒนาสูง (State of Art)และยังมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปี โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลใจ พลังอำนาจที่สำคัญคือ เทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด การจัดให้มีอาหารที่เพียงพอ รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ตลอดจน การจัดเครือข่ายที่ครอบคลุมด้านพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ Nedap ได้เข้าไปมีส่วนรวมอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nedap.com/pig-farming/thailand

Download

Contact