กระติกน้ำอัตโนมัติ มาร์คทู

MarkII Bell Drinker

belldrinker

ผลิตจากพลาสติกที่มีคุณภาพสูงทำให้มีความคงทน จึงใช้งานได้หลายปี สามารถปรับปริมาณการให้น้ำได้ตามต้องการ โดยให้น้ำไก่ได้ตั้งแต่อายุ 1 วันเป็นต้นไป อัตราการให้น้ำ ลูกเป็ด/ลูกไก่ 60-80 ตัว/ชุด

Made from high quality plastic to withstand the ravages of the active broilers for many years. Weight balance with water and water level can be adjusted. It can use from day old of chicks and ducklings 60-80 birds/drinker

Contact