ขวดน้ำไก่

Fountain Drinker

fountaindrinker

มีให้เลือกใช้ในแบบ 1 แกลลอน และ 2 แกลลอน/ชุด ให้น้ำไก่ได้ 12-25/ตัว/ชุด

Available in 1 gallon and 2 gallon and capacity 12325 birds/set

Contact