พื้นสแลทในโรงเรือนเลี้ยงไก่

Plastic Slat Floor

slatfloor

ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษ ทำให้มีคุณภาพดีเยี่ยมและมีความแข็งคงทน (100 กก./ตารางเมตร)ไม่แตกหัก บิดงอง่าย ทนต่อสารเคมีต่างๆ ที่กัดกร่อน ทางด้านกายภาพ ทนต่อแสงแดด รังสียูวี และทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า 100 C ออกแบบให้มีขนาดรูที่เหมาะสม มูลไก่ระบายได้ง่าย และไก่เดินได้สะดวกปลอดภัย

Made of superb quality plastic, durable and strength (100 kg / sq m), uneasily broken or bent, resistant to chemical corrosion and physically resistance to UV and sunlight, resistant to temperatures over 1000 C. It is designed to have the right holes size which manure drains easily and chicken walking on comfortably and safety.

Contact