เครื่องคัดไข่และบรรจุไข่

EXG-4000

EXG4000-01

ทำงานด้วยความเร็วสูงและนิ่มนวล

EXG4000 มีกำลังการผลิตสูงสุด 40,000 ฟอง/ชั่วโมง ในแบบรางเดี่ยว (Single track) ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างนุ่มนวล เครื่องดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องแบบรางเดี่ยวที่มีอัตรากำลังการผลิตสูงที่สุดในโลก ทำไมเราจึงประสบความสำเร็จได้เช่นนั้น? ก็เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีเฉพาะที่เรียกว่า “Turn back finger”

ในขณะที่ปล่อยและวางไข่ ระบบ “Turn back finger” จะสวิงกลับในทิศทางตรงกันข้ามและทำให้ความเร็วของไข่เท่ากับศูนย์ ด้วยเหตุนี้ ไข่ที่ลำเลียงมาด้วยความเร็ว 50 เมตรต่อนาทีจะถูกลำเลียงตรงไปที่เครื่องหยอดไข่ (Drop set) ซึ่งอยู่ด้านใต้ไข่ที่ลำเลียงมา

เราได้ทำการพัฒนาเทคโนโลยีมา 30 ปีแล้ว มีการปรับปรุงเรื่อยมา และในปัจจุบันเราสามารถพัฒนาปรับปรุง ที่จับวางไข่ (Finger) และหลุมวางไข่ (bucket) จนทำให้เรามีกำลังการผลิตสูงสุดที่ 40,000 ฟอง/ชั่วโมง

เครื่องเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและปลอดภัย

Nabel มีกลไกการออกแบบเครื่องที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน ต้องขอบคุณในหลักการนี้ จึงทำให้เราไม่เคยมีประสบการณ์ความล้มเหลวแม้แต่น้อย นอกจากนี้ การตั้งค่าต่างๆในแต่ละส่วนการทำงานสามารถทำได้ง่าย โดยทำงานผ่านจอ LCD ที่มีปุ่มคำสั่งเพียง 8 ปุ่ม

 EXG4000-02Contact