เครื่องคัดไข่และบรรจุไข่

MEX 3000

MEX3000-01

ใช้พื้นที่น้อยที่สุด

เครื่องบรรจุไข่อัตโนมัติ (Auto packer) ของ MEX 3000 มีกำลังการผลิต 30,000 ฟอง/ชั่วโมง โดยใช้คนงานเพียงไม่กี่คน เนื่องจากการออกแบบไม่ซับซ้อนจึงทำให้ใช้พื้นที่น้อยและต้นทุนในการทำงานต่ำ ไข่แต่ละฟองจะได้รับการชั่งน้ำหนักในระหว่างการลำเลียงและถูกส่งต่อไปยังที่จับยกหยอดไข่(Original finger) ซึ่งทำงานด้วยความเร็วสูง ถาดไข่และกล่องบรรจุไข่จะถูกส่งมาจากช่องบรรจุไข่ (Packing lane) โดยอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการบรรจุไข่โดยชุดเครื่องหยอดไข่ (Drop set) และในระหว่างนั้น ที่จับยกไข่ (Finger) จะเคลื่อนตำแหน่งให้สัมพันธ์กับความเร็วเครื่อง และปรับไข่แต่ละฟองให้อยู่ตรงกลางของหลุมใส่ไข่ จึงทำให้ไข่แตกน้อยมากเพราะคนไม่ได้จับเลย ซึ่งสิ่งนี้ Nabel ได้พิจารณาให้ความสำคัญกับไข่เป็นพิเศษ

ทำงานด้วยต้นทุนต่ำ

เนื่องจากเป็นการออกแบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้จุดส่งต่อ (Transfer point) ในแต่ละจุดมีน้อยช่วยลดการบำรุงรักษาและลดต้นทุนการทำงานลง นอกจากนี้ เรายังประสบผลสำเร็จในการลดการใช้พลังงานได้ถึง 10% โดยที่ยังคงรักษากำลังการผลิตให้เท่าเดิม ชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด (ยกเว้นโครงสร้างหลัก Main frame) เป็นโครงสร้างทำจากสแตนเลส จึงสามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายและใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น การออกแบบมีความมั่นคงมีความสูงไม่มาก สามารถมองเห็นในขณะทำงานได้ดีมาก ไม่มีส่วนที่ปิดบังการติดต่อระหว่างกันของผู้ที่ทำงานอยู่ การตั้งช่วงของการคัดไข่ และช่องบรรจุไข่ (Packing lane) มีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เรามีความภาคภูมิใจที่ผลิตเครื่องดังกล่าวนี้ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

MEX3000-02

Contact