เครื่องจัดและบรรจุไข่อัตโนมัติ

(Farm Packer FFP3100/6100)

เครื่องรวบรวมไข่และเครื่องแยกจัดวางไข่ (Accumulator, Orientator)

การออกแบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งมีอัตราการรวบรวมไข่ได้สูงสุด และไข่แตกน้อยที่สุด

เครื่องบรรจุไข่ (Packer) และช่องบรรจุไข่ (Packing Lane) มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านความทนทาน เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของญี่ปุ่นที่ทำงานได้อย่างนิ่มนวล

ffp01 

ffp02

เครื่องจ่ายถาดบรรจุไข่ (Denester)

มีกลไกที่ทำงานได้ง่ายซึ่งควบคุมด้วยมอเตอร์เพียงเครื่องเดียว

ffp03

 ffp04

อุปกรณ์มาตรฐาน

  • เครื่องรวบรวมไข่ (Accumulator)
  • เครื่องแยกและจัดวางไข่ (Orientator)
  • เครื่องบรรจุไข่ (Packer)
  • เครื่องจ่ายถาดบรรจุไข่ (Denester)
  • ช่องบรรจุไข่ (Packing Lane)
  • สายพานลำเลียงไข่ (Stock Conveyor  1.5 ม.)
        อุปกรณ์ให้เลือกใช้งานเพิ่ม (Optional)

  • เครื่องเรียงถาดอัตโนมัติ (Automatic Tray Stacker)
  • เครื่องตรวจหาเลือดในไข่อัตโนมัติ (Automatic Blood Derector)
 คุณสมบัติทางเทคนิค
 กำลังการผลิต  FFP3100  สูงสุด 30,000/ชั่วโมง
 FFP6100  สูงสุด 60,000/ชั่วโมง
 ขนาดการบรรจุ (Applicable package)  5*6
 กำลังไฟฟ้า  FFP3100  3 เฟส 200 โวลท์ 1.5 กิโลวัตต์ (50/60 เฮิร์ทซ์)
 FFP6100  3 เฟส 200 โวลท์ 3.5 กิโลวัตต์

Contact