เทปผนึกกล่องบรรจุไข่

(Tape ECO Sealer TES-100)

TapeEco01

ทำไมจึงต้องปิดผนึก (Seal)?
เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสวยงามของบรรจุภัณฑ์อาหารที่สำคัญ เทปผนึกกล่องบรรจุไข่ TES-100 เปิดตัวมาด้วยแนวคิดใหม่เพื่อท่านและสภาพแวดล้อมที่ดี

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใดๆ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
ในการใช้งาน เพียงแต่ปรับเครื่องให้เหมาะสมกับบรรจุภัณฑ์ชนิดนั้นๆ เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆที่มีปริมาณไม่มาก (Small lots) ประหยัดการใช้น้ำมัน โดยไม่ไปทำความเสียหายให้กับบรรจุภัณฑ์TapeEco02
การใช้งานง่าย เพียงวางบรรจุภัณฑ์ตามแนวของเครื่อง
ก่อนการใช้งานปรับเครื่องให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่จะทำการปิดผนึก กดเปิดสวิชท์ จับให้ขอบบรรจุภัณฑ์เคลื่อนผนึกไปตามแนวผนึก เทปปิดผนึกจะตัดโดยอัตโนมัติ โดยมีความยาวตามขนาดของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ งานปิดผนึกที่ได้จะเรียบร้อยสม่ำเสมอและทำให้บรรจุภัณฑ์แลดูสวยงาม
การออกแบบในแบบ Eco-freindly ทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีค่ามากที่สุด
หลังจากปิดผนึกแล้วทำให้อาหารอยู่ในตำแหน่งคงที่ ในการเปิดไม่จำเป็นต้องแกะฉีกออก ซึ่งไม่เหมือนกับการห่อด้วยพลาสติก หรือการปิดผนึกด้วย Ultra sonic
เพราะทำได้ง่ายกว่าเพียงแต่ลอกเทปออก เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ จึงไม่เป็นของเสียหรือขยะ เทปดังกล่าวนี้จึงช่วยลดการสูญเสียบรรจุภัณฑ์ จึงช่วยลดต้นทุน (Cost-saving) และประหยัดค่าใช้จ่าย (Eco-freindly)

การปิดผนึกเทปทำได้มั่นคงสม่ำเสมอ และเงียบ

เครื่องจะควบคุมความตึงในการปิดผนึกเทป โดยอัตโนมัติตามความยาวของเทป การปิดผนึกจะแนบแน่นมั่นคง การตัดเทปควบคุมโดย วาล์วโซเลนอยด์ เครื่องทำงานเงียบจึงสามารถนำไปติดตั้งทำงานที่ใดก็ได้

TapeEco03

การใช้งานง่าย เพียงวางบรรจุภัณฑ์ตามแนวของเครื่อง

ก่อนการใช้งานปรับเครื่องให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ที่จะทำการปิดผนึก กดเปิดสวิชท์ จับให้ขอบบรรจุภัณฑ์เคลื่อนผนึกไปตามแนวผนึก เทปปิดผนึกจะตัดโดยอัตโนมัติ โดยมีความยาวตามขนาดของบรรจุภัณฑ์นั้นๆ งานปิดผนึกที่ได้จะเรียบร้อยสม่ำเสมอและทำให้บรรจุภัณฑ์แลดูสวยงาม

TapeEco05

 การออกแบบเทปที่มีความยืดหยุ่น

การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการประหยักทรัพยากร แนวคิดนี้ทำให้มีการตัดทอนขนาดความกว้างของเทปให้น้อยที่สุดเพียง 12 มม. ความยาวของม้วนเทป 300 เมตร สามารถสั่งทำเทปได้ตามขนาดที่ต้องการของลูกค้า และใช้โลโก้ของลูกค้าเองได้

TapeEco04

Auto tape sealer TES-400 อัตราการปิดผนึก 4,000 ชิ้นงานต่อชั่วโมง

NABEL เป็นผู้นำด้านเครื่องคัดไข่และระบบบรรจุไข่ที่เราภาคภูมิใจ ในปัจจุบันการขยายขนาดห้างร้านอาหารอย่างรวดเร็ว  ความจำเป็นที่ต้องผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ลดการสูญเสียค่าใช้จ่ายและเวลา เราจึงแนะนำให้เลือกใช้เครื่องปิดผนึกขนาดใหญ่ คือ TES-400 เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว

TapeEco06

ขนาด: กว้าง 510 มม.ยาว 290 มม. สูง 280 มม.
น้ำหนัก: 20 กิโลกรัม
กระแสไฟฟ้า: AC100V 135W

Contact