สารป้องกันหนูเข้าทำลายเครื่อง Nabel

(Mouse Shield)

คุณลักษณะ

 • มีผลต่อการขับไล่หนูโดยใช้กลิ่นพิเศษเฉพาะที่หนูไม่ชอบ
 • สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เป็นสารที่เป็นวัสดุธรรมชาติที่สกัดจากพืช
 • โดยการวางสารดังกล่าวนี้ไว้อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันขับไล่หนูไม่ให้เข้ามาทำลายอุปกรณ์ต่างๆได้

คำแนะนำ

 • เปิดกล่องบรรจุ และวางดักไว้ตามช่องทางที่หนูมักเข้าทำทำลายอุปกรณ์ต่างๆ
 • เพิ่มปริมาณการใช้ตามสถานการณ์ความรุนแรงในการเข้าทำลายของหนู
 • ในขณะที่วางดักหนู ให้แขวนสารชนิดนี้ด้วยลวดดังแสดงไว้ในภาพที่ 1 หรือวางในตำแหน่งที่มั่นคง ดังแสดงไว้ในภาพที่ 2
 • ระยะเวลาการใช้งานและหมดอายุใช้งานภายใน 3 เดือน เมื่อกลิ่นของสารเริ่มอ่อน ให้ทำการเปลี่ยนใหม่ ตามมาตรฐานการเปลี่ยน ให้จดบันทึกวันเริ่มต้นใช้งานไว้

Substance01ข้อควรระมัดระวัง

 • ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ใช้กำจัดหนูอย่างสมบูรณ์ เพียงแต่ขับไล่ให้พ้นไป
 • เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่สกัดจากพืช ความสามาถในการขับไล่หนู อาจขึ้นอยู่กับหนูว่าจะไม่ชอบกลิ่นหรือไม่ด้วย
 • อาจใช้ไม่ได้ผลหากมีการใช้ตาข่ายดักหนู สารบางอย่างที่ขับออกมา หรือมีอาหารอยู่มากจนหนูไม่กลัว
 • อย่าวางสารนี้ให้สัมผัสกับไข่ เพราะอาจทำให้กลิ่นของมันติดกับเปลือกไข่ได้
 • ถ้าวางสารนี้โดยไม่มีกล่องบรรจุสีส้มอยู่ด้วย อาจจะไปกัดส่วนที่เป็นพลาสติกหรือ สีผิวของวัตถุได้
 • อย่าวางสารนี้ไว้ใกล้กับไฟ
 • วางสารชนิดนี้ให้ห่างจากเด็ก
 • หากสารสัมผัสผิวหนัง เสื้อผ้า ล้างออกด้วยสบู่เนื่องมีกลิ่นฉุนรุนแรง
 • สารชนิดนี้จะใช้ได้ไม่ดีหากวางไว้ภายนอกหรือในที่มีอากาศถ่ายเทดี
 • อย่าเปิดผ้าขาวที่ห่อสารนี้ไว้
 • ใช้สารนี้เฉพาะเพื่อขับไล่หนูเท่านั้น (ห้ามรับประทาน)
 • หลังจากใช้แล้ว สามารถกำจัดทิ้งหรือเผาทำลาย พิจารณาให้ถูกกฎระเบียบการทำลายด้วย

 ส่วนประกอบ

 • น้ำมันสกัดจากพืช (Plant essential oil )  Antioxidant

 ตัวอย่างการติดตั้ง

ตัวอย่างที่ 1 สถานที่ที่ง่ายสำหรับหนูเข้า

 • รอบๆตัว Sprocket

Substance02

 ตัวอย่างที่ 2 สถานที่ที่หนูเข้าไปทำลายมาก

 • ในตู้ควบคุม (Control box)
Substance03
 • ใน เครื่อง Automatic Detector

Substance04

 • ภายในรายครอบสายไฟ

Substance05

 • ภายใน UV Sterilizer

Substance06

Contact